Terapiapalvelut

Tällä hetkellä Acampon alta löytyviin palveluihin kuuluu puheterapia. 
Acampolla ei ole fyysistä yhteistä vastaanottotilaa, vaan jokainen terapeutti toimii mahdollisissa omissa tiloissaan tai toteuttaa käynnit asiakkaiden luona esimerkiksi koulussa, päiväkodissa tai kotona. Acampon työyhteisön terapeutit työskentelevät omien yritystensä kautta itsenäisinä yrittäjinä.
Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut puheterapeutti. Puheterapeutti on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeuttiliiton sivuilta voit lukea tarkemmin, mitä lasten ja aikuisten puheterapia on.

Hyödyllisiä linkkejä

Kelan terapian palvelukuvaus (vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat)
Lisää tietoa koskien Kelan etuuksia, esimerkiksi kuntoutus, matkakorvaukset ja vammaisetuudet
Kelan palvelunumerot
Kelan palvelu- ja asiointipisteet
Omakanta
Papunet tarjoaa tietoa, apua ja erilaisia materiaaleja (mm. kuvatyökalun)
Puheterapeuttiliitto kertoo sivuillaan puheterapiasta.
Information about speech therapy in english by American Speech-Language-Hearing Association
Palvelut ja maksajatahot: Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumukset, Kuntien maksusitoumukset, vakuutusyhtiöt, itse maksavat asiakkaat.